Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zakole w Krakowie, budowa sieci gazowej PE dn63 i przyłącza gazu PE dn25 średniego ciśnienia na dz. nr 102/4, 102/5 obr. 4 j. ewid. Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.24.2020.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazu średniego ciśnienia dn63 PE z przyłączem dn25 PE na dz. nr 102/4, 102/5 obr. 4 j. ewid. Nowa Huta - Kraków ul. Zakole

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PALICHLEB
Data wytworzenia:
2020-01-31
Data publikacji:
2020-01-31
Data aktualizacji:
2020-01-31