Dokument archiwalny
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 stycznie 2020 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego ziemskiego.

ROZPORZĄDZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2020 r.

 

w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego ziemskiego

 

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2019 r. poz. 3779) w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego ziemskiego.

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

 

§ 3 Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Wojewoda Małopolski

Piotr Ćwik

 

WR-II.913.7.2019

UZASADNIENIE


Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 maja 2019 r. (Nr poz. Rej. 6/19) opublikowane w Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2019 r. poz. 3779) w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego ziemskiego zostało wydane na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 6 maja 2019 r., w oparciu o wynik dodatni badania w kierunku zgnilca amerykańskiego pszczół przeprowadzonego w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krakowie i stwierdzeniu wystąpienia objawów choroby.

 

W związku z tym, iż zaistniały podstawy faktyczne i prawne do uchylenia wydanego rozporządzenia gdyż ognisko choroby zostało uznane na wygasłe oraz nie stwierdzono w przeprowadzanych przeglądach pasiek nowych przypadków choroby, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wystąpił z wnioskiem o uchylenie ww. rozporządzenia.


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2020-01-24
Data publikacji:
2020-01-24
Data aktualizacji:
2020-01-24