Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Banacha w Krakowie, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.454.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej DN150mm na dz. nr 517/6, 415/32 obr. 29 Krowodrza i budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN300mm na dz. nr 528/8, 526/10, 525/9, 524/6, 523/6, 522/5, 521/9, 519/5, 517/6, 415/32, 414/4, 399/3 obr. 29 Krowodrza w projektowanym układzie drogowym drogi 1KD(Z) w rejonie ul. Banacha w Krakowie na dz. nr 528/8, 526/10, 525/9, 524/6, 523/6, 522/5, 521/9, 519/5, 517/6, 415/32, 414/4, 399/3 obr. 29, jedn ewid. Krowodrza

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2020-01-15
Data publikacji:
2020-01-15
Data aktualizacji:
2020-01-15