Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie przy ul. Jesionowej, na dz. nr 467, 1/8, 1/13 obr. 10 Krowodrza

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.527.2019.APS

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie przy ul. Jesionowej, na dz. nr 467, 1/8, 1/13 obr. 10 Krowodrza

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2020-01-14
Data publikacji:
2020-01-14
Data aktualizacji:
2020-01-14