Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WS. AU-02-3.6730.2.921.2019.ŁOK

OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 08.01.2020r. postanowienia dotyczącego dopuszczenia Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody do udziału w przedmiotowym postępowaniu na prawach strony.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia 09.01.2020r.

Dotyczy sprawy: AU-02-3.6730.2.921.2019.ŁOK

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 2096, z późniejszymi zmianami), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego

pod nazwą.: „Budowa myjni ręcznej 5-stanowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 68/35, 68/43 obr. 2 Nowa Huta przy ulicy Okulickiego w Krakowie”

w dniu 08.01.2020r. wydane zostało postanowienie dopuszczające Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody do udziału w przedmiotowym postępowaniu na prawach strony na podstawie art. 31 § 1 i 2,

w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 09.01.2020r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ OKARMUS
Data wytworzenia:
2020-01-09
Data publikacji:
2020-01-09
Data aktualizacji:
2020-01-09