Dokument archiwalny
AU-02-6.6730.2.990.2018.MKW

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wewnętrznym układem drogowym z parkingami naziemnymi, infrastrukturą techniczną na działce nr 57 obręb 43 Podgórze oraz infrastrukturą techniczną również na działkach nr 320, 196/8 obręb 43 Podgórze przy ul. Obozowej

w Krakowie”,

 

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-6.6730.2.990.2018.MKW Kraków, dnia: 03-01-2020r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 03-01-2020r. postanowienia o zmianie terminu załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 k.p.a. w postępowaniu znak AU-02-6.6730.2.990.2018.MKW.

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 03-01-2020r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca:
MAGDALENA KUKLA-WORDLICZEK
Data wytworzenia:
2020-01-03
Data publikacji:
2020-01-03
Data aktualizacji:
2020-01-03