Dokument archiwalny
Informacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości dotycząca lustra czynszowego

W związku z treścią art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.), który stanowi o obowiązku publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z uprzejmą prośbą do zarządców nieruchomości i właścicieli nieruchomości na terenie Krakowa o przekazanie Gminie stosownych danych.

 

Zakres niezbędnych danych oraz wzory formularzy, które posłużą do ich przekazywania są zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub ich części (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873).

 

Wypełnione formularze należy składać osobiście, przez platformę ePUAP lub za pośrednictwem poczty na adres:

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30 – 533 Kraków.

W terminie:

za drugie półrocze 2019 r. do końca stycznia 2020 r.,

za pierwsze półrocze br. do końca lipca 2020 roku.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ POZNAŃSKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA RZYCKA
Data wytworzenia:
2020-01-02
Data publikacji:
2020-01-02
Data aktualizacji:
2020-01-02