Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2019/2/24 os. Szkolne 22

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. SZKOLNE 22

2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU NA PODSTAWIE SKIEROW.

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania:

2 POK. Z ANEKSEM KUCHENNYM

POW. UŻYTKOWA – 13,86 m2

KONDYGNACJA – IV

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, KANALIZACYJNA, ELEKTR., ŁAZIENKA, CO,

 

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY

7. Wysokość opłat czynszowych i funduszu remontowego: 94,94 zł + 296,99 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: 40-50 m2 2 pokoje z kuchnią

- Wyposażenie techniczne:

- Lokalizacja: Kraków

- Inne: standard – dobry,

9. Data złożenia oferty: 30.12.2019 r.

OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ POZNAŃSKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MACHEJEK
Data wytworzenia:
2020-01-02
Data publikacji:
2020-01-02
Data aktualizacji:
2020-01-02