Dokument archiwalny
Wykaz zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Korony Polskiej, której przysługujące Gminie Miejskiej Kraków prawo użytkowania wieczystego przeznaczone jest do sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 w okresie od 05.12.2019 r. do 25.12.2019 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której przysługujące Gminie Miejskiej Kraków prawo użytkowania wieczystego przeznaczone zostało do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: zabudowana działka ewidencyjna nr 1/212 o pow. 59 m2, obręb 5 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, położona przy ul. Korony Polskiej.

Wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JAN PIECUCH
Data wytworzenia:
2019-12-03
Data publikacji:
2019-12-03
Data aktualizacji:
2019-12-03