Dokument archiwalny
Zaproszenie na spotkanie poświęcone zwierzętom bezdomnym oraz wolno żyjącym w Krakowie.

ZAPROSZENIE

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie poświęcone zwierzętom bezdomnym oraz wolno żyjącym w Krakowie

 

W związku z realizacją zapisów przyjętego przez Radę Miasta Krakowa w 2019 r. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt – Wydział Kształtowania Środowiska UMK zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz opiekunów kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miejskiej Kraków na spotkanie w dniu 03.12.2019 r.

 

Spotkanie, którego celem będzie omówienie bieżących działań, wymiana informacji, diagnoza powstałych problemów i potrzeb w zakresie tematyki bezdomnych zwierząt z terenu Krakowa odbędzie się o godzinie 8:00 oraz 14:00 (godzina poranna lub popołudniowa do wyboru) na V piętrze (aula) w budynku Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2.

 

Wydział ze swej strony poinformuje o działaniach podjętych dotychczas w roku 2019, związanych z realizacją obowiązującego Programu oraz planach na rok 2020.

 

Na spotkaniu zostanie też poruszona tematyka związana z kotami wolno żyjącymi na terenie miasta w aspekcie zapewnienia im opieki, pomocy tym zwierzętom i ich dokarmiania.

 

 

Zaproszenie skan


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2019-11-19
Data publikacji:
2019-11-19
Data aktualizacji:
2019-11-19