Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Równa w Krakowie, budowa sieci gazowej pe dn 63 i przyłącza gazu pe dn 25 średniego ciśnienia do skrzynki gazowej na dz. nr 118/1, 414, 165/1, 162/1, 163/2 obr. 61 j. ewid. Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.390.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej pe dn 63 i przyłącza gazu pe dn 25 średniego ciśnienia do skrzynki gazowej w linii ogrodzenia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 118/1, 414, 165/1, 162/1, 163/2 obr. 61 j. ewid. Nowa Huta - Kraków ul. Równa

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PALICHLEB
Data wytworzenia:
2019-11-15
Data publikacji:
2019-11-15
Data aktualizacji:
2019-11-15