Dokument archiwalny
wykazy nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 12.11.2019 r. do 02.12.2019 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

 

 

1. część działki nr 46/1, obr. 19-Krowodrza, ul. Rzepichy, na cele: zieleń przydomowa, droga dojazdowa, dojście, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 35/37, obr. 51-Nowa Huta, os. Kolorowe, na cele: wiata śmietnikowa, zieleń osłonowa i dojście na terenie którego znajduje się trzepak, 1 pozycja na wykazie.

3. części działki 235/50, obr. 47-Podgórze, rejon ul. Gen. Roi, na cel: ogródki działkowe nr 2, 18 i 38 – odpowiednio 1, 2 i 3 pozycja na wykazie.

 

wykazy


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA KURBIEL
Data wytworzenia:
2019-11-08
Data publikacji:
2019-11-08
Data aktualizacji:
2019-11-08