Dokument archiwalny
Nabór na inkasenta miejskiego opłaty targowej

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa poszukuje kandydatów na miejskiego inkasenta opłaty targowej.

Praca inkasenta miejskiego polega na poborze opłaty targowej na terenie miasta Krakowa, odprowadzenia pobranej opłaty na rachunek Urzędu Miasta Krakowa oraz przygotowywania comiesięcznych rachunków i rozliczeń. Inkasent pobiera opłatę targową siedem dni w tygodniu (także w święta), jego wynagrodzenie stanowi 20% pobranych kwot. Pobór opłaty targowej jest wykonywany na podstawie Uchwały nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 roku.

Poszukujemy osób, które są odpowiedzialne, dyspozycyjne i komunikatywne.

Kandydat na inkasenta miejskiego musi mieć obywatelstwo polskie i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (przed przedstawieniem kandydatury inkasenta Radzie Miasta Krakowa będzie wymagane zaświadczenie o niekaralności).

Forma zatrudnienia: powołanie przez Radę Miasta Krakowa na inkasenta (bez umowy o pracę lub zlecenia), nie ma wymogu prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury do dnia 8 listopada 2019 r. poprzez wysłanie załączonego formularza na adres pd.umk@um.krakow.pl z dopiskiem w temacie „inkasent miejski”. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie i umówimy na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowych informacji udzielają Pani Dorota Kubala (tel. 12 616 9034) oraz Pani Beata Chodnik (tel. 12 616 9202).

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR JĘDRZEJCZAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ROBERT NOWAK
Data wytworzenia:
2019-10-31
Data publikacji:
2019-10-31
Data aktualizacji:
2019-10-31