Dokument archiwalny
Komunikat o szkoleniach dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Informujemy, iż w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzone są specjalistyczne szkolenia dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenia realizowane są w ramach Krakowskiego Porozumienia – Dobre Praktyki w Zakresie Odpowiedzialnej Sprzedaży Alkoholu oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach: sprzedawców, managerów i właścicieli sklepów prowadzących sprzedaż alkoholu. Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10 – osobisty (pok. 609 lub 610), telefoniczny (12 616 9310, 9322, 9255) lub mailowy: sa.umk@um.krakow.pl Prosimy o podanie liczby osób mających wziąć udział w szkoleniu i charakteru wykonywanej pracy (sprzedawca, manager/właściciel) oraz danych kontaktowych (telefon, mail).

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2019-10-31
Data publikacji:
2019-10-31
Data aktualizacji:
2019-10-31