Dokument archiwalny
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” dla Miasta Krakowa w dniach od 14 października do 13 listopada 2019 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)


 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
Data wytworzenia:
2019-10-04
Data publikacji:
2019-10-04
Data aktualizacji:
2019-10-04