informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy i przebudowy sieci wodociągowej dn200mm i dn150mm w projektowanym układzie drogowym ul. Banacha w Krakowie, zlokalizowanej na działkach nr 519/5, 517/3 obr. 29 Krowodrza

Informcja o braku wniesienia sprzeciwu

znak sprawy: AU-01-6.6743.6.254.2019.PSZ

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy i przebudowy sieci wodociągowej dn200mm i dn150mm w projektowanym układzie drogowym ul. Banacha w Krakowie, zlokalizowanej na działkach nr 519/5, 517/3 obr. 29 Krowodrza

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2019-09-23
Data publikacji:
2019-09-23
Data aktualizacji:
2019-09-23