Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej na dz. 225 obr 78 oraz 104 obr 79 Podgórze przy ul. Bogucianka w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.227.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej na dz. 225 obr. 78 oraz 104 obr. 79 Podgórze przy ul. Bogucianka w Krakowie

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-09-16
Data publikacji:
2019-09-16
Data aktualizacji:
2019-09-16