Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-2.6730.2.1428.2018.AKA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterach, rozczłonkowanego, o czterech naziemnych bryłach, ze wspólnym garażem podziemnym wraz z drogą wewnętrzną na dz. nr 121/3, 122/2, 122/4, 124/1 obr. 9 Krowodrza oraz rozbudowa sieci wodociągowej i budową sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 122/4, 124/1, 119/2, 120/12, 277/5, 121/4, 120/7, 276/4 obr. 28 Krowodrza przy ul. Ignacego Grabczaka w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 11.09.2019 r.

AU-02-2.6730.2.1428.2018.AKA

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 11.09.2019 r. postanowienia o podjęciu postępowania AU-02-2.6730.2.1428.2018.AKA prowadzonego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterach, rozczłonkowanego, o czterech naziemnych bryłach, ze wspólnym garażem podziemnym wraz z drogą wewnętrzną na dz. nr 121/3, 122/2, 122/4, 124/1 obr. 9 Krowodrza oraz rozbudowa sieci wodociągowej i budową sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 122/4, 124/1, 119/2, 120/12, 277/5, 121/4, 120/7, 276/4 obr. 28 Krowodrza przy ul. Ignacego Grabczaka w Krakowie”.

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 11.09.2019 r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALICJA TOBIS
Data wytworzenia:
2019-09-11
Data publikacji:
2019-09-11
Data aktualizacji:
2019-09-11