Dokument archiwalny
wykaz dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego – został podany do publicznej wiadomości od dnia 05.09.2019 r. do dnia 25.09.2019 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2204/2019 z dnia 2 września 2019 r. dotyczący części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 178, obręb 47, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie na osiedlu Na Skarpie - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego)

 

 wykaz


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA GĄTARSKA-KRUCZEK
Data wytworzenia:
2019-09-05
Data publikacji:
2019-09-05
Data aktualizacji:
2019-09-05