Informacja o wniesieniu sprzeciwu, decyzja nr 12/6743.7/2019 z dnia 13.08.2019 r.

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.99.2019.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 13.08.2019 r., decyzją Nr 12/6743.7/2019 wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia: "przebudowy drogi (w granicach istniejącego pasa drogowego) polegającej na przebudowie chodnika przy budynku nr 12 w ciągu ul. Św. Stanisława w Krakowie na dz. nr 13, 101/3 obr 14 Śródmieście"

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-08-13
Data publikacji:
2019-08-13
Data aktualizacji:
2019-08-13
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-08-13 15:39:16
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
 Publikacja