Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 229/1, 417, 75/24, 75/25, 75/18, 74/4 obr. 16 Śródmieście przy ul. Nizinnej w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.117.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 229/1, 417, 75/24, 75/25, 75/18, 74/4 obr. 16 Śródmieście przy ul. Nizinnej w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-08-09
Data publikacji:
2019-08-09
Data aktualizacji:
2019-08-09