informacja o braku wniesienia sprzeciwu do „rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 wraz z budową przyłączy dn 25 do budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Siostry Faustyny 80 i 82, przebiegających po działkach nr 432/6, 431/3, 434/2, 297/3, 301, 298 obr. 46 Podgórze w Krakowie”,

informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.282.2019.PSZ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru„rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 wraz z budową przyłączy dn 25 do budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Siostry Faustyny 80 i 82, przebiegających po działkach nr 432/6, 431/3, 434/2, 297/3, 301, 298 obr. 46 Podgórze w Krakowie”,

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2019-08-06
Data publikacji:
2019-08-06
Data aktualizacji:
2019-08-06