Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wielicka w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 144/2, 153/20 obr. 51 Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.208.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN250mm o długości L= 78,0m przy ulicy Wielickiej w Krakowie na dz. nr 144/2, 153/20 obr. 51 Podgórze.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2019-08-06
Data publikacji:
2019-08-06
Data aktualizacji:
2019-08-06