Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 160 przy ul. Zalipki w Krakowie na działce nr 527/10 obręb 101 Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.237.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 160 przy ul. Zalipki w Krakowie na działce nr 527/10 obręb 101 Podgórze

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2019-07-31
Data publikacji:
2019-07-31
Data aktualizacji:
2019-07-31