Dokument archiwalny
Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.868.2019.KPA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., elektryczną, słaboprądowa i wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną, układem dróg wewnętrznych, altanami śmietnikowymi oraz systemem rozsączającym kanalizacji deszczowej na działkach nr 1200/1, 1200/3 ,1200/4 ,1201/1 ,1201/2 obr. 33 Krowodrza przy ul. Piaskowej w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                               Kraków, dnia 22.07.2019 r.

AU-01-1.6740.1.868.2019.KPA

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 22.07.2019 r. postanowienia na podstawie art. 77 § 1 i 2 oraz 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), art. 35 ust. 3 Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), w postępowaniu znak AU-01-1.6740.1.868.2019.KPA dla inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., elektryczną, słaboprądowa i wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną, układem dróg wewnętrznych, altanami śmietnikowymi oraz systemem rozsączającym kanalizacji deszczowej na działkach nr 1200/1, 1200/3 ,1200/4 ,1201/1 ,1201/2 obr. 33 Krowodrza przy ul. Piaskowej w Krakowie.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 24.07.2019 r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 15.00.


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA DYBEK
Data wytworzenia:
2019-07-24
Data publikacji:
2019-07-24
Data aktualizacji:
2019-07-24