Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-02-2.6730.2.221.2019.MTU

„Zmiana sposobu użytkowania istniejącego lokalu użytkowego znajdującego się w piwnicy budynku mieszkalno-usługowego przy ul. św. Filipa 6 na lokal o przeznaczeniu usługowo biurowym, spełniającym potrzeby strzelnicy wraz z zapleczem biurowym oraz częścią bufetową ul. św. Filipa 6 w Krakowie, na działce nr 3 obr. 120 Śródmieście”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                                  Kraków, dnia 17.07.2019r.

AU-02-2.6730.2.221.2019.MTU

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, o wydaniu w dniu 17.07.2019r postanowienia o przesunięciu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu znak AU-02-2.6730.2.221.2019.MTU w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego lokalu użytkowego znajdującego się w piwnicy budynku mieszkalno-usługowego przy ul. św. Filipa 6 na lokal o przeznaczeniu usługowo biurowym, spełniającym potrzeby strzelnicy wraz z zapleczem biurowym oraz częścią bufetową ul. św. Filipa 6 w Krakowie, na działce nr 3 obr. 120 Śródmieście”

 

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 17.07.2019r

 

Z treścią ww postanowienia, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 07.08.2019 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-07-17
Data publikacji:
2019-07-17
Data aktualizacji:
2019-07-17