Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. AU-02-6.6730.2.444.2018.MKW

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi z garażem podziemnym i drogą wewnętrzną na działkach nr 149/5, 149/6, 149/7 obręb 34 Podgórze, budowa zjazdu z działki drogowej nr 149/11 obręb 34 Podgórze wraz z budową dojścia i chodnika, murów oporowych i przebudową skarpy na działce nr 149/11 obręb 34 Podgórze, rozbudową sieci wodociągowej na działkach nr 149/11, 149/19, 173/1 obręb 34 Podgórze, przy ul. Raciborskiej w Krakowie,”

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-6.6730.2.444.2018.MKW Kraków, dnia: 11.07.2019r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu

w dniu 11.07.2019r. postanowienia o zmianie terminu załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 k.p.a. w postępowaniu znak AU-02-6.6730.2.444.2018.MKW.

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 11.07.2019 r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA KUKLA-WORDLICZEK
Data wytworzenia:
2019-07-11
Data publikacji:
2019-07-11
Data aktualizacji:
2019-07-11