Dokument archiwalny
Zaproszenie do składania ofert

Gmina zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na nabycie lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym.

Ogłoszenie

 

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie – Plac Wszystkich Świętych 3-4, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

 

„Nabycie przez Gminę Miejską Kraków

lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym”

 

W związku z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), wyłączającym stosowanie ustawy

do nabycia własności i innych praw do nieruchomości, zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem w oparciu o Zarządzenie Nr 984/2005 Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 3 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności i innych praw do nieruchomości.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia tj. wydania nieruchomości Kupującemu: nie później niż do dnia 30.11.2019 r.

 

Przedmiot zamówienia:

 

1. Nabycie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem

w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej.

2. Zamawiający zainteresowany jest nieruchomościami położonymi w obrębie granic administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków.

3. Zamawiający zainteresowany jest lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej do 45 m kw.

4. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty obejmujące lokale mieszkalne wykończone zgodnie ze standardem określonym w specyfikacji.

W dalszej kolejności rozpatrywane będą oferty obejmujące lokale mieszkalne

w stanie deweloperskim.

 

Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a w Krakowie - nie później niż do dnia 24.07.2019 r. do godz. 10.00. Decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Ze specyfikacją zawierającą szczegółowe warunki zamówienia można zapoznać się

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub odebrać w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, pok. 313, 314.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1. Specyfikacja

2. Formularz Oferty

3. Ogólne warunki umowy

4. Standard wykończenia lokali

5. Ogłoszenie


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ POZNAŃSKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA RZYCKA
Data wytworzenia:
2019-07-10
Data publikacji:
2019-07-10
Data aktualizacji:
2019-07-11