Dobrowolna zamina mieszkania oferta nr 2019/1/10 Kołobrzeg ul. Spacerowa 39

1. Adres lokalu: KOŁOBRZEG, UL. SPACEROWA 39

2. Tytuł prawny do lokalu: UMOWA NAJMU NA CZAS NIEOZNACZONY

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KOŁOBRZEG

4. Wielkość i struktura mieszkania:

1 POK. Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 21,80 m2

KONDYGNACJA – I PIĘTRO

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, KANALIZACYJNA, ELEKTR., GAZ, ŁAZIENKA,

 

6. Stan techniczny lokalu: BARDZO DOBRY

7. Wysokość opłat czynszowych i funduszu remontowego: 96,57 zł + 37,61 zł.

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: dwa pokoje 30 – 35 m2

- Wyposażenie techniczne:

- Lokalizacja: Kraków

- Inne: standard - komfort

9. Data złożenia oferty: 8.07.2019 r.

OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ POZNAŃSKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MACHEJEK
Data wytworzenia:
2019-07-10
Data publikacji:
2019-07-10
Data aktualizacji:
2019-07-10