Dokument archiwalny
ds. AU-02-6.6730.2.1442.2018.EDA

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwusegmentowego z garażem podziemnym na działce nr 211/2 obr.33 Podgórze oraz instalacjami wewnętrznymi na działce nr 211/2, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5 obr.33 Podgórze, wraz z układem drogowym i infrastrukturą techniczną na działkach nr 211/2, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 299 obr.33 Podgórze przy ul. Ruczaj w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                Kraków, dnia 4.07.2019r.

AU-02- 6.6730.2.1442.2018.EDA

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 4.07.2019r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa o przesunięciu terminu zakończenia sprawy na podstawie art. 36 kpa w postępowaniu znak: AU-02-6.6730.2.1442.2018.EDA o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwusegmentowego z garażem podziemnym na działce nr 211/2 obr.33 Podgórze oraz instalacjami wewnętrznymi na działce nr 211/2, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5 obr.33 Podgórze, wraz z układem drogowym i infrastrukturą techniczną na działkach nr 211/2, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 299 obr.33 Podgórze przy ul. Ruczaj w Krakowie” do dnia 31.08.2019r.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 4.07.2019r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWELINA DATOŃ
Data wytworzenia:
2019-07-04
Data publikacji:
2019-07-04
Data aktualizacji:
2019-07-04