Dokument archiwalny
Lustro czynszowe

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

W związku z treścią art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.), który stanowi o obowiązku publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z uprzejmą prośbą do zarządców nieruchomości i właścicieli nieruchomości na terenie Krakowa o przekazanie Gminie stosownych danych.

 

Zakres niezbędnych danych oraz wzory formularzy, które posłużą do ich przekazywania są zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub ich części

(Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873).

 

Wypełnione formularze należy składać osobiście, przez platformę ePUAP lub za pośrednictwem poczty w podanych w rozporządzeniu terminach (za pierwsze półrocze – do końca lipca danego roku, a za drugie półrocze – do końca stycznia następnego roku) na adres: Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ POZNAŃSKI - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RYSZARD PAŻUCHA
Data wytworzenia:
2019-06-12
Data publikacji:
2019-06-12
Data aktualizacji:
2019-06-12