Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.767.2018.KKR.AGJ

Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz czterdziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z wbudowanymi garażami, wewnętrznymi instalacjami i zewnętrznymi odcinkami instalacji na działkach nr 259, 260, 261, 264/1, 264/2, 274, 275, 276, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322 obręb 89 Podgórze oraz budowa zjazdu z działki drogowej nr 253 obręb 89 przy ul. Smoleńskiego w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                              Kraków, dnia 04.06.2019 r.

AU-02-5.6730.2.767.2018.KKR.AGJ

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postepowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz czterdziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z wbudowanymi garażami, wewnętrznymi instalacjami i zewnętrznymi odcinkami instalacji na działkach nr 259, 260, 261, 264/1, 264/2, 274, 275, 276, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322 obręb 89 Podgórze oraz budowa zjazdu z działki drogowej nr 253 obręb 89 przy ul. Smoleńskiego w Krakowie”,

pismem z dnia 01.04.2019 r. inwestor Silver Investment Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Królowej Jadwigi 246/3, 30-218 Kraków, działająca przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Reichel, al. Beliny-Prażmowskiego 37/6a, 31-514 Kraków, zwróciła się do tut. Wydziału o zawieszenie postępowania o ustalenie warunków dla inwestycji jw.

 

Zgodnie z art. 98 § 1 KPA organ administracyjny może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na rzecz, której żądane postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwią się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

 

Wobec powyższego informuje się, że nie wniesienie sprzeciwu wobec wniosku o zawieszenie postępowania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma (tj. po upływie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia), będzie traktowane jako brak sprzeciwu wobec przedmiotowego wniosku.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 04.06.2019 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ULMAN
Data wytworzenia:
2019-06-04
Data publikacji:
2019-06-04
Data aktualizacji:
2019-06-04