Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej DN 100 przy ul. Mazowieckiej w Krakowie na dz. nr 402, 89/1, 89/2, 90 obr. 46, jedn. ewid. Krowodrza

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.122.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej DN 100 przy ul. Mazowieckiej w Krakowie na dz. nr 402, 89/1, 89/2, 90 obr. 46, jedn. ewid. Krowodrza.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-06-04
Data publikacji:
2019-06-04
Data aktualizacji:
2019-06-04