Dokument archiwalny
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "OLSZANICA" i "ZAKAMYCZE". Termin składania wniosków do dnia 12 lipca 2019 r.
Sposoby składania wniosków zostały opisane w treści ogłoszeń.


 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2019-05-31
Data publikacji:
2019-05-31
Data aktualizacji:
2019-05-31