Dokument archiwalny
wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do dokonania darowizny na rzecz Skarbu Państwa na cele realizacji drogi ekspresowej S-7 na terenie Miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 w okresie od 31.05.2019 r. do 20.06.2019 r.  został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków oznaczonych jako:

 

  • działki ewidencyjne nr 422/18 o pow. 0,0011 ha, 427/14 o pow. 0,0164 ha, 286/7 o pow. 0,1254 ha, 22/12 o pow. 0,1072 ha, 21/14 o pow. 0,0393 ha  obręb 105 jednostka ewidencyjna Podgórze,
  • udział 2/3 cz. w działce nr 288/2 o pow. całkowitej 0,0841 ha, udział 6/48 cz. w działce nr 287/2 o pow. całkowitej 0,0647 ha obręb 105 jednostka ewidencyjna Podgórze,
  • udział  2/3 cz. w działce 67/4 o pow. całkowitej 0,2049 ha, udział 2/3 cz. w działce nr 68/6 o pow. całkowitej 0,4625 ha, udział 6/120 cz. w działce 78/32 o pow. całkowitej 0,7995 ha obręb 103 jednostka ewidencyjna Podgórze,

 

położonych przy Węźle Bieżanów, przeznaczonych do dokonania darowizny na rzecz skarbu Państwa na cele realizacji drogi ekspresowej S-7 na terenie Miasta Krakowa.

 

Wykaz nieruchomości

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ DOMAŃSKI
Data wytworzenia:
2019-05-29
Data publikacji:
2019-05-29
Data aktualizacji:
2019-05-29