Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 24.05.2019 r. do 13.06.2019 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

 

1. część działki nr 57/1 obr. 45 – Nowa Huta, os. Zielone, na cele: budowa i eksploatacja wiaty śmietnikowej (wiata śmietnikowa) oraz zieleń osłonowa (rolniczy do 1000 m2 włącznie), 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 55/3 obr. 50 – Nowa Huta, os. Teatralne, na cel: przebudowa

i eksploatacja schodów wejściowych (mieszkalny, wraz z zabudowaniami

i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie,

3. części działek nr 79/11 i 79/12 obr. 55-Podgórze, w rejonie ul. Podmiłów, na cel: ogródki działkowe, 3 pozycje na wykazie,

4. działkę nr 149/5 obr. 5-Krowodrza, ul. Buszka, na cel: zieleniec (rolniczy do 1000 m2 włącznie), 1 pozycja na wykazie,

5. część działki nr 187/8 obr. 42-Krowodrza, ul. Zielińskiej, na cele: wiata śmietnikowa, droga dojazdowa, parking/miejsca postojowe i zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

6. część działki nr 187/8 obr. 42-Krowodrza, ul. Zielińskiej, na cele: droga dojazdowa, parking/miejsca postojowe i zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

7. część działki nr 83/9 obr. 8-Nowa Huta, ul. Obrońców Krzyża, na cel: handel, 1 pozycja na wykazie.

 

 

Wykazy nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IWONA GIERCZAK
Data wytworzenia:
2019-05-24
Data publikacji:
2019-05-24
Data aktualizacji:
2019-05-24