informacja o braku sprzeciwu do ROZBUDOWY MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZ. 188/2, 188/1, 187, 186, 189/14 OBR. 89 PODGÓRZE

informacja o braku sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.47.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru ROZBUDOWY MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZ. 188/2, 188/1, 187, 186, 189/14 OBR. 89 PODGÓRZE

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-04-30
Data publikacji:
2019-04-30
Data aktualizacji:
2019-04-30