informacja o braku sprzeciwu do BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ DN100 PRZY UL.WIELOGÓRSKIEJ W KRAKOWIE NA DZIAŁKACH 60/22, 60/20, 59/2 OBR. 80 PODGÓRZE ORAZ 259/5 OBR. 79 PODGÓRZE

informacja o braku sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.116.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ DN100 PRZY UL.WIELOGÓRSKIEJ W KRAKOWIE NA DZIAŁKACH 60/22, 60/20, 59/2 OBR. 80 PODGÓRZE ORAZ 259/5 OBR. 79 PODGÓRZE.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-04-30
Data publikacji:
2019-04-30
Data aktualizacji:
2019-04-30