Dokument archiwalny
wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 24.04.2019 r. do 14.05.2019 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

 

1. działki nr 396/2 i 397/4 obr. 108 – Podgórze, ul. Bugaj, na cele: obiekt gospodarczy (skład), dojście do posesji (droga dojazdowa) i zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 967 obr. 43-Krowodrza, ul. Bałtycka, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 234/1 obr. 51-Krowodrza, ul. Majówny, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

4. część działki nr 139/13 obr. 7-Nowa Huta, ul. Włodarczyka, na cele: garaż i droga dojazdowa, 1 pozycja na wykazie,

5. część działki nr 2/1, obr. 47-Nowa Huta, os. Centrum A 1, na cele: budowa i eksploatacja wiaty śmietnikowej (wiata śmietnikowa), dojście (droga dojazdowa) zieleń osłonowa (rolniczy do 1000 m2 włącznie),

6. część działki nr 139/13 obr. 7-Nowa Huta, ul. Włodarczyka, na cele: garaż i droga dojazdowa, 1 pozycja na wykazie,

7. część działki nr 205/1 obr. 47 – Nowa Huta, os. Na Skarpie, na cele: eksploatacja wiaty śmietnikowej (wiata śmietnikowa), kontener na odpady – igloo (wiata śmietnikowa bez prawa do zabudowy) (wiata śmietnikowa), zieleń osłonowa (rolniczy do 1000 m2 włącznie), 1 pozycja na wykazie,

8. część działki nr 55/4 obr. 2 – Nowa Huta, os. Piastów, na cele: eksploatacja wiaty śmietnikowej (wiata śmietnikowa), zieleń osłonowa (rolniczy do 1000 m2 włącznie), dojście (droga),

 

 

Wykazy nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MICHALIK
Data wytworzenia:
2019-04-23
Data publikacji:
2019-04-23
Data aktualizacji:
2019-04-23