Dokument archiwalny
I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w dniu 20.04.2019 r.

WPROWADZENIE PRZEZ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I STOPNIA ZAGROŻENIA

ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA NA OBSZARZE MIASTA KRAKOWA

 

 

Okres obowiązywania: 20.04.2019 r. od godz. 00:00 do godz. 24:00.

Obszar: Miasto Kraków

Opis: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia maksymalnej średniej 8-godzinnej spośród średnich kroczących ozonu w powietrzu.

 

 

DZIAŁANIA OCHRONNE:

 

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenie zanieczyszczeń,
  • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  • śledzić informacje o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza na stronach internetowych:

https://powietrze.malopolska.pl/prognozy

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl

oraz na http://muw.pl (zakładka „Komunikaty dot. Powietrza”).

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF JARACZ
Data wytworzenia:
2019-04-20
Data publikacji:
2019-04-20
Data aktualizacji:
2019-04-20