Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Spacerowa w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.35.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 25/7 obr. 70 Podgórze przy ul. Spacerowej w Krakowie

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-04-17
Data publikacji:
2019-04-17
Data aktualizacji:
2019-04-17