informacja o braku sprzeciwu do BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ DN100 W UL. GRUSZCZYŃSKIEGO - ODCINEK A-B NA DZIAŁKACH NR 167/1, 388, 402, 390 OBR. 96 PODGÓRZE

informacja o braku sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.118.2019.EŚW

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ DN100 W UL. GRUSZCZYŃSKIEGO - ODCINEK A-B NA DZIAŁKACH NR 167/1, 388, 402, 390 OBR. 96 PODGÓRZE

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-04-16
Data publikacji:
2019-04-16
Data aktualizacji:
2019-04-16