Dokument archiwalny
Lista zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej - Retencja 2/2019

Lista zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa do realizacji na zasadach określonych w "Krakowskim programie małej retencji wód opadowych" wraz z wysokością kwoty dotacji celowej - na rok 2019:

 

RETENCJA 2/2019 - lista z dnia 05.04.2019 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2019-04-08
Data publikacji:
2019-04-08
Data aktualizacji:
2019-04-08
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-01-01 00:00:03
JACEK DERKACZ
 Przeniesiono do archiwum
2019-04-08 08:39:01
JACEK DERKACZ
 Publikacja