Dokument archiwalny
Komunikat ws. konkursu na przewóz osób pojazdami wolnobieżnymi po Parku Kulturowym Stare Miasto

Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 730/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. uchylił zarządzenie Nr 430/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto. Oznacza to, iż konkurs ten został odwołany.

 

Przyczyną odwołania konkursu są nieprecyzyjne regulacje w ogłoszeniu o konkursie, powodujące niejasności i wątpliwości interpretacyjne co do miejsca i terminu złożenia ofert. Skutkować one mogą nieuzasadnionym uprzywilejowaniem lub pokrzywdzeniem części przedsiębiorców, którzy złożyli oferty w konkursie. Ze względu na konieczność równego traktowania podmiotów, zasadnym było zatem uchylenie zarządzenia o ogłoszeniu konkursu oraz odpowiednie zmodyfikowanie jego zasad tak, aby zapewnić potencjalnym oferentom możliwość równorzędnego uczestnictwa w konkursie.

 

W związku z powyższym zawiadamia się, że przedsiębiorcy, którzy złożyli oferty mogą je odbierać za okazaniem dowodu tożsamości w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, p. 35, w godzinach pracy urzędu, do dnia 9 kwietnia 2019 r. Po tym dniu nieodebrane oferty zostaną przesłane na adresy podane na kopertach z ofertami.

 

Jednocześnie informuje się, że ponowny konkurs zostanie ogłoszony bez zbędnej zwłoki.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2019-04-04
Data publikacji:
2019-04-04
Data aktualizacji:
2019-04-04