Dokument archiwalny
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI ZAWIERAJĄCEJ POSTULAT PODJĘCIA PRZEZ WŁADZE MIASTA KRAKOWA OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ M.IN. W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH W KONTEKŚCIE PLANOWANEJ INWESTYCJI PN. "ZACHODNIA OBWODNICA ZIELONEK"

 

 

Od dnia 7 marca 2019 r. wpływają do Urzędu Miasta Krakowa petycje w rozumieniu przepisów ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870), zawierające postulat podjęcia przez władze miasta Krakowa określonych działań m.in. w zakresie rozwiązań komunikacyjnych w kontekście planowanej inwestycji pn. "Zachodnia obwodnica Zielonek"

 

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane, jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.

 

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

 

 plik


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MONIKA AUGUSTYNIAK - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA GADOCHA
Data wytworzenia:
2019-03-27
Data publikacji:
2019-03-27
Data aktualizacji:
2019-03-27