Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Romanowicza w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.7.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru przebudowy stacji transformatorowej polegającej na rozbiórce istniejącej stacji transformatorowej i budowie nowej stacji transformatorowej na jej miejscu, budowa linii kablowej SN i przebudowa linii kablowej nN przy ul. Romanowicza w Krakowie na dz. nr. 257, 43/17, 212/4 obr. 14 Podgórze

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-03-26
Data publikacji:
2019-03-26
Data aktualizacji:
2019-03-26