Dokument archiwalny
Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 13 marca 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła dwie uchwały w sprawie przystąpień do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "PIASEK""WESOŁA - ZACHÓD" oraz odbyła pierwsze czytania projektów uchwał w sprawie uchwaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA", "FREDRY - SZKOŁA""REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ".


 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2019-03-14
Data publikacji:
2019-03-14
Data aktualizacji:
2019-03-14