Historia sporządzenia planu FREDRY SZKOŁA Logo
 

Powierzchnia planu - 0,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadził
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 27 marca 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XII/217/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "FREDRY SZKOŁA" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r., poz. 2720 - weszła w życie w dniu 20 kwietnia 2019 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).
Odnośnik do strony edziennik.uw.gov.plOdnośnik do dziennika

Obszary i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Ogłoszenia Prezydenta Miasta  
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  Przydatne linkiPlan obejmuje teren Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Aleksandra Fredry.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych