Dokument archiwalny
Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie inicjatywy lokalnej

Na podstawie § 7 pkt 2 Zarządzenia nr 207/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.01.2018 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ogłasza się nabór wniosków na realizację zadań w trybie inicjatywy lokalnej, które wyceniają wkład ze strony Gminy Miejskiej Kraków (rzeczowy oraz finansowy) w kwocie powyżej 2 tysięcy złotych.

 

Termin przyjmowania wniosków: 07 marca – 08 kwietnia 2019 r.

Pula dostępnych środków: 250 000 zł

 

 

 

Wnioski można składać:

- osobiście poprzez doręczenie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10

- za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków

- za pomocą ePUAP, opatrując go kwalifikowanymi podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP

 

 

Informacje na temat Inicjatywy Lokalnej, w tym formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dostępne są pod adresem https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=68716

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALINA BRATKO-SETKOWICZ
Data wytworzenia:
2019-03-07
Data publikacji:
2019-03-07
Data aktualizacji:
2019-03-07