Inicjatywa lokalna

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie inicjatywy lokalnej na 2020 r.

Na podstawie § 7 pkt 2 Zarządzenia nr 207/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.01.2018 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ogłasza się nabór wniosków na realizację zadań w trybie inicjatywy lokalnej, które wyceniają wkład ze strony Gminy Miejskiej Kraków (rzeczowy oraz finansowy) w kwocie powyżej 2 tysięcy złotych.

Termin przyjmowania wniosków:  do wyczerpania puli dostępnych środków

Pula dostępnych środków na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2020 r.  - 100 000,00 zł

Wnioski można składać:

– osobiście poprzez doręczenie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Partycypacji i Dialogu, ul. Jana Dekerta 24,  30-703 Kraków;

– za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Partycypacji i Dialogu, ul. Jana Dekerta 24,  30-703 Kraków;

– za pomocą ePUAP, opatrując go kwalifikowanymi podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

 

 


 

Sprawozdania z realizacji zadań w tybie inicjatywy lokalnej 2019 r. :

 

 

 

 

 

  

 


 

Ważne dokumenty:


ZARZĄDZENIE Nr 207/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 26.01.2018 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. /zał. nr 1/

 

UCHWAŁA NR LXXXI/1969/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Nowe:

Raport z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wprowadzanej pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. (skan; wersja edytowalna)