Inicjatywa lokalna

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie inicjatywy lokalnej

Termin przyjmowania wniosków: 09 kwietnia – 08 czerwca 2019 r.

Pula dostępnych środków: 250 000 zł

 

 

KOMUNIKAT ARCHIWALNY

Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie inicjatywy lokalnej

Termin przyjmowania wniosków: 07 marca – 08 kwietnia 2019 r.

Pula dostępnych środków: 250 000 zł

 

  

 


 

Ważne dokumenty:


ZARZĄDZENIE Nr 207/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 26.01.2018 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. /zał. nr 1/

 

UCHWAŁA NR LXXXI/1969/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Nowe:

Raport z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wprowadzanej pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. (skan; wersja edytowalna)